To Top

FASRANG

FASRANG

Az elmúlt het­ek­ben iskolánk apraja-​nagyja nagy lelkesedés­sel készült a farsangi mulat­sá­gra. Ovi­sok, alsó­sok és fel­sősök külön ren­dezvény keretén belül kreatív, érdekes, vidám , ijesztő maskarák­ban farsan­goltak. Jókedvvel, tánc­cal ijesztet­ték el a telet. Az ovi­sok,  előkészítő –IV. osztá­lyos tan­ulók egyéni jelmezek­ben vonul­tak fel a szín­padon, az V-​VIII osztá­lyok tan­ulói pedig ötletes, ere­deti, vic­ces jelenetekkel szórakoz­tat­ták a közön­séget. A jeleneteket három­tagú, pár­tat­lan zsűri bírálta.

Search

      MIKEWEB1           ©  Mike Web        Flag Counter

Școala Gimnazială "HENTER KÁROLY" 
Általános Iskola

© All Rights Reserved

Sign in to your account